fbpx

Plas Talhenbont

Mae Neuadd Talhenbont yn cynnig lleoliad priodas unigryw yn ogystal â dewis syfrdanol o lety hunanarlwyo moethus. Yn swatio mewn 100 acer o goetir hynafol ar Benrhyn Llŷn, ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac yn agos at drefi arfordirol Criccieth a Pwllheli, mae gan yr ystâd gymaint i’w gynnig i’r rhai sy’n ymweld â’r ardal neu’n byw yn lleol sy’n chwilio am leoliad priodas unigryw a moethus neu rhywle i aros gyda theulu a ffrindiau. Ymhlith yr ychwanegiadau diweddar mae teras syfrdanol yn edrych dros Afon Dwyfach a’r Tŷ Coets ysblennydd.

Mae’r perchnogion Paul, Alicia a’u teulu yn ystyried eu hunain yn ffodus eu bod wedi bod yn rhan o’r gymuned anhygoel o bobl sy’n byw ac yn gweithio yn Llŷn ers degawdau ac yn mwynhau perthynas wych gyda’r gymuned leol. Mae rhai ohonynt yn rhan o’n tîm gwerthfawr iawn yn Nhalhenbont . Mae llawer o’r tîm yn siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf ac mae sawl un arall yn dysgu’r iaith.

Mae’r busnes a’r gwefan cysylltiedig yn tyfu trwy’r amser ac yn cael ei diweddaru’n gyson. Mi fydden yn hynod werthfawrogol os byddech yn amyneddgar gyda ni wrth i ni weithio allan y cynnwys Cymraeg. Os hoffech gysylltu â siaradwr Cymraeg i drafod unrhyw agwedd o Dalhenbont, peidiwch ag oedi cysylltu naill ai dros y ffôn neu drwy e-bost.

Ebostiwch Alicia@talhenbonthall.co.uk neu ffoniwch 01766 810247 / 07966 050882 am fwy o wybodaeth.