fbpx

Plas Talhenbont

Mae fersiwn Cymraeg o’r wefan mewn adeiladwaith ar hyn o bryd. Diolch am fod yn amyneddgar.

Yn y cyfamser, os hoffwch gael mwy o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei gynnig ym Mhlas Talhenbont, gallwch cysylltu gyda ni.

Mae gennym amryw o becynnau priodas pwrpasol gallwn rhoi at ei gilydd sydd yn cynnig defnydd anghynhwysol o Blas Talhelbont a’r gerddi, heb gostau llety. Efallai bydd hyn yn apelio at gyplau lleol o’r ardal sydd ddim angen teithio yn bell. Mae gennym hefyd pecynnau bendigedig canol yr wythnos, 24 awr ar gael.

Mae’r plas a’r gerddi hefyd ar gael ar gyfer partïon preifat a digwyddiadau corfforaethol. Rydym yn hapus i drafod unrhyw syniadau efo chi ynglyn â defnydd anghynhwysol o’r plas neu i esbonio’r cyfleusterau sydd ar gael. 

Ebostiwch Alicia@talhenbonthall.co.uk neu ffoniwch 01766 810247 / 07966 050882 am fwy o wybodaeth.